Info

Werkschema

Huisbezoeken proberen we tot een minimum te beperken. Deze worden telefonisch aangevraagd. Ze worden uitgevoerd door de dokter die dan op de baan is.  Dringende huisbezoeken krijgen uiteraard voorrang. Niet-dringende huisbezoeken worden gedaan in de volgorde die het minste tijdverlies in het verkeer meebrengt.

Tijdens de raadplegingen worden de dokters ondersteund door een praktijk verpleegkundige. Deze neemt vele taken van hun over zoals parameters opnemen, bloedafnames, wondzorg, zetten van vaccinaties, ECG, vaginale uitstrijkjes,….

Bloedafnamen worden bij voorkeur ‘s ochtends (nuchter) gedaan.

Om uw mutualiteitsgegevens te kunnen opvragen, vragen wij u uw identiteitskaart ( of kids-ID) mee te nemen op consultatie.

Vertegenwoordigers

Onze agenda laat geen artsenbezoeken meer toe.
Farmaceutische informatie mag per post of e-mail worden bezorgd.